Update fietsas: De aanleg van de fietsas houdt de (her)aanleg van fiets- en voetpaden in langsheen de Vossenstraat, Gemeenteplein, Kerkstraat, Dorpsplein en Kruisstraat.

Mobiliteit en verwachte hinder


Parking Kerkhof


De werken houden grondwerken en opbraak in. De parking wordt volledig afgesloten en is niet meer toegankelijk tot het einde van de werken. De vermoedelijke timing is 2 augustus tot 20 september.

Werken kruispunt Kloosterstraat - Dorpsplein (Mellebrug)


Hier wordt toch redelijk wat hinder verwacht. Aangezien ook de vluchtheuvel heraangelegd wordt, zal het een tijdje onmogelijk zijn om over de brug te rijden. Het kruispunt wordt volledig afgesloten en de brug zal bijgevolg niet toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer.

Wie naar Heusden wil of vanuit Heusden komt zal tijdens deze werken dus een eind moeten omrijden. Dat kan via de Wellingstraat en Heusdenbaan of via de R4. 

Fietsers en voetgangers
Voor fietsers en voetgangers zal er een kleine doorgang mogelijk zijn. Fietsers moeten hierbij wel afstappen en met de fiets aan de hand de werfzone passeren.

Timing
De aannemer probeert deze periode van totale afsluiting zo kort mogelijk te houden. De startdatum is 8 augustus en de vermoedelijke einddatum 31 augustus.

 

Meer info: https://www.melle.be/aanleg-fietsas

Voorstelling Cercle Mlle

Sociale media